Taigazine

ENERGETISCHE STRETCHING

Wanneer we kijken naar alle belangrijke levensfuncties die ons organisme in stand houden, dan valt het circulaire karakter op van deze ritmes. Dit circulair verloop is belangrijk voor het aanpassings-en verwerkingsvermogen van een organisme. Indien een levend organisme niet uitgerust zou zijn met dergelijke balancerende feedback-ritmes,dan zou het zich onmogelijk kunnen in stand houden in een omgeving (intern of extern) die voortdurend verandert en voortdurend nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Eén van de belangrijkste regelcentrales in het lichaam is het autonoom zenuwstelsel. Via aangevoerde informatie is het voortdurend op de hoogte van de fysieke en psychologische toestand en, in samenwerking met het brein, stuurt het de aangepaste responsen.

Het soepel verlopen van deze natuurlijke zelfbalancering via feedback is de basis van een flexibele fysieke en emotionele gezondheid. (FLOW)

Een voorbeeld van dergelijke cyclische processen is de ademhaling, opnemen en afgeven, de bloeddruk, het hartritme, de hormoonbalans, het vernauwen en verwijden van de bloedvaten, het celmetabolisme, de spiertonus, het fasciaritme, het meridiaanritme....

Het autonoom zenuwstelsel vormt dus, met zijn stuurpunt in het emotioneel brein, de centrale motor van deze auto-regulatie. Elke vorm van stress, trauma, onverwerkte emotie...kan een blok zetten op de flexibiliteit van het autonoom zenuwstelsel. Via de hypothalamus, die in feite de stuurknop is van het autonoom zenuwstelsel, staat het emotioneel brein in kontakt met de hersenschors en het centrale zenuwstelsel.. (Invloed van de gedachten!)

Het autonoom zenuwstelsel is zoals een balans met twee uitersten: de parasympaticus staat voor rust en de sympaticus staat voor aktie.Hiertussen balanceert de respons, naargelang de nood van het organisme.

Maar, door stress op het emotioneel brein, (van welke oorsprong ook), verliest deze balans haar lenigheid. Haar signalen blijven in de aktiepool vasthangen wanneer de uitdaging niet volledig bewust wordt tegemoet getreden en “verwerkt”. Dit betekent dat het organisme voortdurend impulsen krijgt van “aktie” en continu energie verbruikt. Er is geen herstellende rust meer mogelijk. Stress-signalen treden op: vegetatieve stoornissen als spierspanning, hoge ademhaling, bloeddruk, slapeloosheid, overmatig denken, gebrek aan eetlust, angst....

WAT IS STRETCHING?

Stretching betekent een wisselend patroon van uitrekken en loslaten. We merken hier reeds onmiddellijk de basis van het autonoom zenustelsel op: aktie en rust. In stretching nodig je a.h.w. het organisme uit , zich terug te openen voor ritme en flexibiliteit.

Energetische stretching gebeurt steeds vanuit een ontspannen aandachtsveld, en legt dus geen nieuwe druk op het organisme. Het proces van stretching is een geleidelijke weg naar binnen, naar een veerkrachtig ontspannen en ruimte openen voor alle basisritmes.

1. DE SPIERTONUS

De spiertonus (de graad van spanning in de spieren) is een uiterst gevoelig mechanisme, dat zich voortdurend wijzigt onder invloed van omstandigheden, emoties, gedachten...

Is er aktie nodig,dan gaan de spieren zich spannen; is er rust, dan gaan ze ontspannen.

Wanneer het emotioneel brein de uitdagingen (fysiek of emotioneel) niet “verwerkt”, blijven er voortdurend aktie-signalen gaan naar de spiertous. Bovendien maakt het lichaam geen onderscheid tussen een reëel feit en een gedachte. De aard van onze gedachten kan dus constant de spiertonus hoog houden en als spanning in het lichaam “vastpinnen”.Dit proces verloopt uiteraard totaal onbewust. Aldus wordt een lichaamshouding en de motoriek een blauwdruk van een hele levenshouding !

Wanneer spieren zachtjes en met aanwezige –voelende aandacht wisselend worden gerokken en losgelaten, verlaagt niet alleen de spiertonus, maar wordt het weefsel terug flexibel en veerkrachtig.

2. HET FASCIAWEEFSEL

Fascia of bindweefsel vormt een beschermingslaag die rond elk orgaan, elke vezel, elke cel aanwezig is. Het is een weefsel met een flexibele rastertructuur waar doorheen een olieachtige substantie vloeit met een hoge elektrische en chemische geleidbaarheid. Het fasciaweefsel heeft haar eigen, zeer trage ritme en is van levensbelang voor het gezond functioneren van organen en cellen.

Onder invloed van stress , kan de rasterstructuur verharden, kristaliseren, en wordt de fascia hard. De ritmes kunnen hun levensnoodzakelijke functie niet meer uitvoeren.

Het is vooral emotionele stress die zich vastzet in de fascia. Vandaar dat in de fasciatherapie de toestand van het fasciaweefsel als een soort blauwdruk gezien wordt van de manier waarop iemand de emotionele uitdagingen in zijn leven is tegemoet getreden.

Zachte, milde beweging-naast massage- is de beste manier om het fasciaweefsel terug naar flexibiliteit te brengen.

3.INVLOED OP HET AUTONOOM ZENUWSTELSEL

Door de ontspannen ruimte van Aandacht waarin de beweging komt en gaat, ontstaat er een ontlading op het autonoom zenuwstelsel, dat geleidelijk terug mee kan gaan in de “flow”:de balans tussen aktie en rust.

Dit heeft uiteraard zijn invloed op alle functies die gestuurd worden door het autonoom zenuwstelsel en op het immuunsysteem.

4.ENERGIEBALANS EN MERIDIANEN

Alle boven vermelde levensfuncties zijn eigenlijk uitingen van een onderliggende energetische intelligentie. Uiteindelijk is alle leven een expressie van vormgevende energie.

Vormgevende energie is altijd in beweging volgens de principes van cirkulaire polariteit. In China noemt men dit Yin en Yang. Beide spelen voortdurend op mekaar in, om de balans in een dynamisch evenwicht te brengen.Het is de natuurlijke intelligentie van zelfregularisatie (homeostase) Het is deze inherente polariteit die zich uitdrukt in de werking van het autonoom zenuwstelsel: aktie-rust, opnemen-loslaten, openen-sluiten....

Ontspannen stretching opent terug de mogelijkheid voor dit intelligente basisritme, wanneer het uit balans of geblokkeerd is geraakt. Deze ritmes stuwen de vitale levensenergie door het lichaam via stromingen die we meridianen noemen (of de Indische term Nadis). Een meridiaanpaar vormt op zich één Yin-Yang cyclus. Elke stretching bereikt verschillende meridianen en organen.

Stretching is een zeer efficiente manier om meridiaanstromingen en orgaanenergie te deblokkeren èn te stimuleren.

Energetische gezien heeft stretching dus een dubbele werking: ze reinigt (deblokkeert) en voedt (vitaliseert)

5. AANWEZIG ZIJN

Bovendien opent stretching een prachtige, eenvoudige manier om in contakt te komen met je diepste Zijn.

To sense the inner body, is the beginning of connectedness with Being.

Eckhart Tolle

Meestal ervaren we ons lichaam en onze bewegingen louter functioneel, vanop een afstand, dwz in functie van wat we er mee kunnen doen.

Maar er zit in de beweging nog een ander aspekt, dat van onschatbare waarde is: het sensorisch aspekt.

Als klein kindje leefden we helemaal vanuit dit sensoriële, maar naarmate onze ervaringen zich meer en meer vastzetten als concepten in ons brein, en onze identiteit vernauwd werd tot deze concepten, verloren we die pure, sensoriële onmiddellijkheid van onze bewegingen, van ons Zijn.

Via voelend-aanwezig bewegen, stap je uit je denken en open je je terug voor de onmiddellijkheid van puur Zijn.

Wanneer de stretching traag wordt uitgevoerd, opent ze een dieper, intenser lichaamsbewustzijn. Dit brengt een opening naar een heel bijzonder gevoel van welbehagen, goed in je vel zitten, van vreugde zelfs!

Waar we voorheen hoofdzakelijk ons leven oriënteerden vanuit de concepten van ons denken, wordt nu een breder veld van intelligentie bereikbaar. De waarneming wordt ruimer, aandachtiger,meer in contakt met wat echt Is.

Je wordt de wijde ,Aanwezige ruimte waarin de beweging komt en gaat. Een echt doorvoelen hoe “doen” kan geworteld zijn in Zijn!

CONCLUSIE

Op deze manier is stretching veel meer dan het terug lenig maken van je lichaam. Het biedt de mogelijkheid een diepe zelfvervreemding te lossen: zowel de vervreemding van je eigen levensritmes (vorm) als van de wezenlijke vervreemding van het gevoelde leven dat jij bent (Essentie).

Het brengt je in een direct contakt met de intensiteit van het Moment, de kracht van ZIJN.

Ludwine Haegeman