Taigazine

Nieuwe Spiritualiteit

Terwijl in een aantal gevestigde religies het extremisme en het fundamentalisme toenemen is er wereldwijd een belangrijke en positieve spirituele evolutie aan de gang.Heel wat mensen onttrekken zich aan de dogmatische benadering en aan de absolute autoriteit van de religie waarin ze opgroeiden en gaan op zoek naar een meer persoonlijke spirituele beleving.

Waar de gevestigde religie zich baseert op angst en dogma wordt deze “Nieuwe Spiritualiteit” juist gekenmerkt door een persoonlijk en vrij zoeken naar een eigen invulling van spiritualiteit. En daarin neemt de individuele verantwoordelijkheid de belangrijkste plaats in.

wereldwijde (r)evolutie wordt door de media bijna volkomen doodgezwegen. De media worden immers bevolkt en bestuurd door mensen die zelf volledig geconditioneerd zijn binnen de klassieke sociale, cultlurele en religieuze structuren.

De georganiseerde religies voelen zich ook heel ongemakkelijk bij deze nieuwe ontwikkeling en stellen zich vaak negatief op tegen deze vrij recente wereldwijde stroming. Dat is begrijpelijk want deze nieuwe stroming ondermijnt voor een stuk de autoriteit van bestaande religieuze leiders. Zo blijkt uit onderzoek in West Europa dat zo’n 25 % van katholieke jongeren reïncarnatie accepteert. Een paar jaar geleden schreef de Belgische aartsbisschop Danneels nog een boek ‘Christus of de Waterman’, waarin hij uithaalt naar deze nieuwe, niet-centraal georganiseerde beweging.

Niet alleen in het Westen is deze spirituele stroom aan de gang. Hij is ook populair in het vroegere Oost Europa, maar ook in Indië (India), China en Latijns Amerika is er een steeds groeiende interesse.

Deze Nieuwe Spiritualiteit wordt soms half-denigrerend een “spirituele supermarkt” genoemd. Maar: is er iets verkeerd aan een markt waar verschillende producten te koop zijn en waar je in volledige vrijdheid alleen dat koopt wat je nodig hebt?

Nieuwe Spiritualiteit wordt inderdaad heel persoonlijk ingevuld. Er is geen centraal gezag en er is evenmin een centraal bepaalde definitie voor het verschijnsel. Ze bevat elementen uit oude tradities uit Oost en West (en Zuid): uit bijvoorbeeld het sjamanisme, TCM, Ayurveda, yoga, qigong, meditatie, maar ook uit (relatief) nieuwe technieken en benaderingen, zoals diverse massagevormen en zachte geneeswijzen.

Een ander belangrijk kenmerk van deze Nieuwe Spiritualiteit zijn de vele links met de “Nieuwe Wetenschap” (New Science) en ook de kwantumfysica. Eigenlijk zijn het de Nieuwe Wetenschappers (biologen, kwantumfysici, psychiaters, medici, astrofysici, pedagogen, enz) die de link met spiritualiteit hebben (bloot)gelegd! Eén van deze Nieuwe Wetenschappers is Fritjof Capra, die diverse boeken schreef over de link tussen wetenschap en spiritualiteit. Lezen! Een paar andere nieuwe wetenschappers die ook bij een breder publiek bekend zijn: David Servan Schreiber, Raymond Moody, David Bohm, Elisabeth Kübler Ross, Deepak Chopra, Amit Goswami, Ken Wilber, Peter Fenwick, Pim van Lommel, Rupert Sheldrake.

Nieuwe Spiritualiteit omvat ook een heel nieuwe kijk op het leven na de dood, een energetische benadering van ziekte en gezondheid en een openheid naar het bestaan van andere dimensies. Sinds zijn begin in de jaren 1950 en 60 heeft deze stroming ook een heel sterke ecologische basis en een vanzelfsprekend respect voor plant en dier.