Taigazine

Kundalini Yoga

Er zijn heel wat vormen van Yoga. Een paar bekende traditionele vormen zijn: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, enz. Kundalini Yoga is ook één van de aloude traditionele vormen. Het is een vorm die – wat betreft oefeningen en technieken – nauw aansluit bij de Hatha Yoga, de yoga van de lichaamstechnieken, ademhalingsoefeningen, houdingen, vidualisatie-oefeningen, enz. Er zijn heel wat technieken uit de Hatha Yoga die in de Kundalini Yoga worden toegepast, maar dan in een meer intense vorm.

Het woord “Kundalini” betekent “opgerold”. Dit verwijst naar de “opgerolde” toestand van de energie (kundalini) die in latente of slapende toestand gesitueerd ligt in de onderste chakra (de Muladhara chakra). De kundalini (of Kundalini Shakti) is de kosmische energie die zich in verschillende vormen manifesteert. Eén van de bekendste vormen is die als Prana (in India), Chi (in China), Ki (in Japan). Deze vorm of manifestatie is de basis waarop alle oosterse geneeswijzen gebaseerd zijn. Met name acupunctuur steunt volledig op de werking en manipulatie van de Prana/Chi. Andere manifestaties van deze kosmische energie zijn: elektriciteit, magnetisme, zwaartekracht e.d.

Zoals hierboven vermeld ligt de kundalini in ‘slapende toestand in de onderste chakra (de Muladhara chakra). Een chakra is een soort ‘energie-centrale’ in het lichaam van waaruit de prana-chi vertrekt (via de ‘nadi’s’ of meridianen) naar andere kleinere energiepunten.

De bedoeling van ons menselijk leven (levens) en onze lange evolutie is het steeds meer verfijnen van onze energie tot we een heel fijne, zuivere toestand bereikt hebben.

Er zijn van beneden naar boven toe 7 hoofd-chakra’s, die gesitueerd zijn langs de ruggegraat. Dat zijn: Muladhara (of Adhara), Swadisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna en Sahasrara. Naarmate we als mens (entiteit) evolueren of verfijnen gaat onze energie steeds meer opwaarts, richting Sahasrara chakra. Als (het grootste deel van) onze energie in de Sahasrara chakra gaat trillen hebben we op deze aarde het fijnste stadium bereikt.

Dit fijne stadium bereiken we vooral door onze ethische, morele en spirituele evolutie. In de Kundalini Yoga gaat men deze evolutie een handje helpen door de chakra’s zelf wat meer te aktiveren door allerlei lichaams-, adem- en concentratietechnieken.

Bij de beoefening van Kundalini Yoga adviseert men steeds de technieken te beoefenen onder leiding van een ervaren en integer leraar en – nog belangrijker: de beoefenaar van Kundalini Yoga wordt geacht constant aandacht te hebben voor zijn spirituele evolutie en de werking van zijn ego.