Taigazine

Economische crisis: ramp of kans ?

Na Japan heeft België het hoogste zelfmoordcijfer bij kinderen en jongeren. Meem en meer kinderen zijn in behandeling bij psychologen en psychiaters. Het gebruik van ondermeer relatine bij kinderen – vaak onder druk van de school- neemt steeds meer toe. Nooit in de geschiedenis waren er zoveel kinder-specialisten als nu, maar desondanks (of juist daardoor?) zijn er nooit zoveel problemen geweest bij kinderen.Nooit hebben mensen zoveel materiële rijkdom gehad als nu, maar toch heeft dit de mens niet gelukkiger of gezonder gemaakt. Het tegendeel lijkt waar.

Managerstypen in sjieke pakken hebben op alle niveau’s en in alle beroepen de leiding en dus de macht gekregen. Gevoel, respect en emotie werden met minachting en cynisme bekeken. Alleen cijfers, prestige en imago (schijn dus) waren van belang. Banken handelden eigenlijk in lucht. Iedereen deed alsof. Deze luchtbel is nu uiteen gespat.

Banken, investeringsmaatschappijen, zelfs complete landen staan op de rand van de financiële en economische instorting. Bedrijven in de autosector, de electronische industrie, de kranten, enz beperken hun aktiviteit en danken mensen af. De wereldeconomie krijgt serieuze tikken en is op heel wat punten tot een bijna stilstand gekomen, met alle gevolgen vandien.

Huizenprijzen zijn jarenlang de hoogte ingejaagd. Heel wat jonge mensen kunnen geen huis kopen. Ook al werken ze beiden dag in dag uit voor de rest van hun dagen, toch is de aankoop van een eigen woonst voor velen een onmogelijkheid.

Is er iets mis met de fundamentele manier waarop de maatschappij werkt?

De huidige crisis kan een schok zijn tot ontwaken, een ‘eye-opener’ waardoor mensen plots kunnen zien dat er allerlei mis was met hun levenswijze en kijk op dat leven. En – belangrijker - daaruit een andere benadering gaan aannemen. Meer respect voor mens, dier, natuur, kan hier uit groeien. Meer tijd en gevoelsmatige aandacht voor de eigen kinderen. Niet de ‘specialisten’ of de school moet het probleem oplossen: de ouders staan op de eerste rij in de opvoeding en begeleiding van het kind.

Gelukkig zijn er heel wat alternatieven en zijn er de alternatieve geneeswijzen en disciplines die kunnen bijdragen tot een gezonder leven: Homeopathie, Ayurveda, TCM, kruidengeneeskunde, Bachbloesems, enz. Ook yoga, qigong en veel andere technieken dragen – al heel wat jaren – bij tot een fysiek en psychisch gezondere levenswijze.

Ook op spiritueel vlak is er heel wat voorhanden. Een interessant spiritueel leraar van het moment is Eckhart Tolle, met een heel toegankelijke benadering van de menselijke psyche en spiritualiteit. Menig psychiater en psycholoog heeft een aantal benaderingen uit yoga, mindfulness (uit het boeddhisme), meditatie en relaxatie (her)ontdekt.

Er zijn ook heel wat interessante alternatieve scholen en onderwijsaanpakken: Jiddu Krishnamurti, Schumacher, Montessori, Steiner, Freinet. Allemaal met andere accenten, maar gemeenschappelijk is de meer respectvolle en persoonlijke aanpak: er is gewoon meer ruimte voor de eigen ontwikkeling en het eigen tempo van het kind. Dit heeft tot gevolg dat er een geen loodzware druk wordt gelegd op het kind en dat het dus ook minder stress heeft.

En ook op economisch vlak kan het anders. Wie dat in het verleden reeds bewees is E.F. Schumacher (16 augustus 1911 - 4 september 1977). Schumacher (zie foto hiernaast) was een internationaal gewaardeerd econoom. Hij was betrokken bij de wederopbouw van Duitsland na de oorlog, economisch adviseur van de Britse staatsmijnen, werkte voor the Times, enz. In 1973 schreef hij “Small is Beautiful” ( in het nl “Hou het klein”) waarin hij pleit voor een economie op mensenmaat, met respect voor het individu en het milieu. De mensen moeten beter worden van technologie en economie en niet het slachtoffer ervan. Zijn boodschap is nu – blijkbaar meer dan ooit – actueel en dringend.

De huidige problemen (economisch, ecologisch, psychologisch, enz) zijn producten van ambitie, competitie en vooral van een onbewust leven. Als deze vervangen worden door creativiteit, respect en bewust leven kan het wiel in de andere richting beginnen draaien. Heel wat mensen hebben deze ommekeer al doorgevoerd in hun persoonlijk leven. Maar dit is ook op ruimer vlak, zelfs mondiaal, mogelijk en nodig.