Spirituele Yoga

Wat is Yoga?

Het woord 'yoga' stamt uit het Sanskrietwoord 'yuj', wat betekent 'juk'. Een juk verbindt twee ossen die dan gezamenlijk een kar of ploeg trekken. Yoga betekent dus 'verbinden': het verbinden van de individuele mens met de anderen, maar ook met de natuur, de aarde en de kosmos.

Op een hoger vlak streeft yoga er naar om de mens te verbinden met de Kosmische Intelligentie die het hele universum (lees alle universa) heeft teweeggebracht. Yoga is dus die wetenschap waardoor men stapsgewijze zijn bewustzijn zo kan verruimen en verhogen dat men uiteindelijk – na een lange evolutie die vele levens duurt – niet alleen een grote innerlijke balans vindt, maar dat men ook uitstijgt boven de beperkingen en bekrompenheden van onszelf en van de cynisch-materialistische wereld om ons heen.

Dit wordt niet op korte termijn gerealiseerd, maar de positieve effecten yoga zijn wel onmiddellijk waar te nemen: minder stress, betere concentratie, een sterkere wilskracht, meer respect en mededogen voor mens, dier en natuur.

Spirituele Yoga is al heel oud: minstens 5 of 6000 jaar en waarschijnlijk nog heel wat ouder. Dit houdt in dat het systeem al lang zijn nut heeft bewezen in de levens van vele miljoenen. Er zijn traditioneel 4 Spirituele Yoga's: de Bhakti Yoga (yoga van de toewijding), Jnana Yoga (yoga van kennis en inzicht), Karma Yoga (yoga van de wet van oorzaak en gevolg – en reïncarnatie) en Raja Yoga (de koninklijke yoga of meditatieve yoga, waar ook de fysieke yoga of Hatha Yoga uit stamt).

Raja Yoga

De Raja Yoga of Koninklijke Yoga werd neergeschreven door de Indiase wijze Patanjali, die incarneerde in ongeveer 150 v.Chr. in Gonardha in zuid India. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend, behalve dan dat hij de Thillai Nataraja Temple in Chidambaram bezocht en daar een werk schreef, de 'Charana Shrungarahita Stotram'. Hij is echter het bekendst door zijn 'Yogasutra's'.

Deze Yogasutra's zijn een synthese van spiritualiteit en bevatten de elementen die elk spiritueel pad bevat - of zou moeten bevatten. De Yogasutra's worden ook genoemd Raja Yoga (Koninklijke Yoga) of Ashtanga Yoga (Achtvoudige Yoga - van het Sanskriet 'ashta': acht en 'anga': hoek of deel).

De Raja Yoga omvat volgende punten:

 1. Yama. Omvat: Ahimsa (geweldloosheid en respect voor alle levensvormen), Satya (waarheidszin, eerlijkheid), Brahmacharya (gematigdheid in alles, bijvoorbeeld in sexualiteit), Asteya (niet-stelen), Aparigraha (het niet begeren van andermans bezit; afwezigheid van jaloersheid)
 2. Niyama. Omvat: Saucha (zuiverheid van het lichaam; een goeie lichaamsverzorging, een zuivere vegetarische voeding), Santosha (tevredenheid), Tapas (zuiverende discipline), Swadhyaya (spirituele studie), Ishwara Pranidhana (het bewust zijn van de Kosmische Intelligentie)
 3. Asana. De zithouding (het beoefenen van de meditatiehouding en bij uitbreiding ook andere asana's of yogahoudingen)
 4. Pranayama. De ademoefeningen houden het lichaam gezond en zijn ook een goede voorbereiding op de meditatie.
 5. Pratyahara. Het 'terugtrekken' van de zintuigen van uiterlijke objecten . In de huidige maatschappij is alles gericht op het bevredigen van de zintuigen, die altijd gericht zijn op steeds meer nieuwe kicks en ervaringen.
 6. Dharana. Concentratie. Een goede voorbereiding op (en onderdeel van) de meditatie.
 7. Dhyana. Meditatie.
 8. Samadhi. Het bereiken van het Kosmisch Bewustzijn.

Als men - ieder binnen zijn eigen situatie - aandacht geeft aan deze 8 pijlers (vandaar de naam Ashtanga Yoga) zal men gestaag groeien in spiritualiteit.

De cursus Spirituele Yoga

De spirituele yogareeks die we geven is in grote mate gebaseerd op de Raja Yoga, die eigenlijk een synthese is van alle bestaande spirituele yoga's, maar ook diverse elementen van de andere yoga's komen aan bod.

Verder omvat de cursus onder andere ook:

 • Een praktische meditatie
 • Oosterse filosofie
 • Oosterse en Westerse esoterische kennis
 • Wijsheid uit de Veda's (de oude schriften uit India)
 • Kennis van Reïncarnatie en het leven na de dood (zie ook onze website daarover)
 • Elementen uit hedendaags wetenschappelijk onderzoek ivm paranormale fenomenen
 • Elementen uit de kwantumfysica
 • Het multiversum (het bestaan van vele dimensies en universa met hun intelligente levensvormen)
 • en nog veel meer